Skip to main content

Absurdity Chronicles or Psihološke pojave u svakodnevnom životu

by Lucija Buric

Welcome to the Blog of Everyday Absurdities! Here, we’re diving deep into the ocean of human behavior, where the waters are murky with stupidity and psychology reigns supreme.

We’ll be chronicling those moments that make you scratch your head, from the sublime to the downright ridiculous. Ever met someone and thought, “Did I really just hear that?” or “Am I living in a parallel universe?” Well, buckle up, because we’re delving into those jaw-dropping encounters.

Now, let’s set the record straight: this blog doesn’t discriminate. We’re not here to judge based on race, nationality, or any other label. Nope, we’re stripping it all back to the core of humanity, presenting people as they are, warts and all. Because let’s face it, we all have the potential to be the best versions of ourselves… theoretically. But let’s be real, most of us aren’t even close.

So, prepare to meet those self-proclaimed experts of life, those who believe they’ve cracked the code with their age, experience, and the wisdom passed down from their nomadic ancestors. They’re living their “best life” filled with pain, sorrow, anger, gossip, and sarcasm.

Now, a little disclaimer: this blog won’t follow a strict schedule. Why? Because life doesn’t adhere to algorithms. We’ll post when inspiration strikes, when we’ve witnessed, heard, or experienced something worth sharing.

Thanks for tuning in, and we hope you’ll find this blog as a remedy for those days when the world drives you to the brink of insanity. Consider it a dose of laughter therapy and a gentle reminder to strive for humanity in all its absurd glory.

Note: This blog isn’t here to preach self-improvement. It’s a tale of human antics in both personal and professional realms. So buckle up, and let’s embark on this rollercoaster ride of human folly together!

Ovaj blog će služiti prenošenju i pisanju o svakodnevnim situacijama, većinom glupostima koje prolazimo s ljudima, a nismo ni svjesni koliko psihologija igra ulogu u tim situacijama.

Pisat ću o lijepim trenucima i pojavama, ali i o svim onim pojavama koje nas ostave bez teksta, o trenucima kada sretnemo ljude i uđemo u situacije u kojima ne možemo vjerovati da smo nešto čuli ili vidjeli i doživjeli.

Ovaj blog neće biti podijeljen na ljude, rase, naconalnosti, već će sves ljude na njihovu srž, bit predstavit će ljude onakvima kakvi jesu u svojoj biti, biti barem do koje su svjesni, jer svi imamo potencijal biti najbolji, ali budimo realni, nitko to nije, a bome se i ne trudi. Čast izuzetcima.

Zato će ovaj blog predstaviti ljude koji misle da jesu najbolji, da znaju sve, da su svojim godinama, iskustvom, radnim stažom i odgojem koji potječe još od nomadskog načina života otkrili tajnu života i žive najbolji mogući život; u boli, tuzi, ljutnji, ogovaranju i podjebavanju.

Zato se ispričavam na riječima, ali ovi blogovi neće biti rrecenzirani, jer opet bit je čovjek i njegova suština, njegova pojavnost i njegovo ponašanje koje je takvo jer mora opstati i preživjeti u jedinoj okolini u kojoj zajednica preživljava.

Također se ispričavam na tome što blog neće biti redovit, svaki dan u isto vrijeme, na istom mjestu jer logaritmi tako kažu, već će se objavljivati ovisno o inspiraciji, ovisno o tome što sam danas čula, vidjela, uočila i doživjela.

Hvala Vam na čitanju i nadam se da ćete ovaj blog doživjeti kao lijek za dane kad Vas razijebu, za dane kada se samo želite nasmijati našoj gluposti, ali i kao recept da budete ljudi kakvi želite biti. NAPOMENA: blog ne ući ljude da budu bolji ljudi, već priča o ljudima u njihovom poslovnom i osobnom životu i njihovom ponašanju.